Gymnázium, Hranice, Zborovská 293
v
v

Změny v rozvrhu Friday 20. 5.

Třída V2.A testování ČŠI - online - viz rozpis
Úklid maturitních učeben - 9:30 třída V5.A (Rychnovský) a část třídy V2.A (Horký)

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
V6.A ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
4.A ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Horký Jiří Sr Bt Ly ..
Místnosti mimo provoz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
V5.A Absc Absc
3.A Absc Absc
V6.A Absc Absc
4.A Absc Absc
Změny v rozvrzích učitelů - nejsou
Změny v rozvrzích tříd
V2.A
1 ČŠI S2 P1 navíc Rn
1 ČŠI S1 IVT navíc Ja
1 Čj odpadá (Ja)
2 ČŠI S2 P1 navíc Od
2 ČŠI S1 IVT navíc Tr
2 Nj NJ1 odpadá (Od)
2 Nj NJ2 odpadá (Tr)
6 odpadá (Hý)
V3.A
2 Aj AJ2 V2.A změna
V4.A
4 M BICH supluje Bt (Hý)
5 Aj AJ1 IVT změna
V6.A
0. - 9. les. Ukončení studia
1.A
3 Bi BICH supluje Sr (Hý)
2.A
5 TV TVh TV1 supluje Ly (Hý)
3.A
1 D V2.A změna Ly
2 M FyPo změna Kb
4.A
0. - 9. les. Ukončení studia
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou