Gymnázium, Hranice, Zborovská 293
v
v

Změny v rozvrhu Tuesday 19. 10.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé - nejsou
Místnosti mimo provoz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
V4.A Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
MP2 Absc Absc
Změny v rozvrzích učitelů - nejsou
Změny v rozvrzích tříd
V3.A
2 M Mcv2 FyPo změna Ko
V4.A
1 Ch DisV změna Hk
2 TV TVd odpadá (Sr)
2 TV Tvh odpadá (Ly)
3 HV HV DisV změna
3 VV VV DisV změna Sg
4 HV HV DisV změna
4 VV VV DisV změna Sg
5 M DisV změna Bt
6 Čj DisV změna Ja
8 F DisV změna Kb
9 D DisV změna Vt
V5.A
0 LPFy S1 FyLa navíc Jk
1 LPFy S1 FyLa navíc Jk
1 F odpadá (Jk)
3 ZSV FyPo změna Sto
4 M Mcv1 BICH změna Pv
2.A
1 Aj AJ2 BICH změna Ro
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou